Samozrejmosťou je dovoz nábytku a jeho odborná montáž v dohodnutom termíne. Keďže samotná montáž je predpokladom spokojnosti a dobrej funkčnosti nábytku, vykonávajú ju vždy naši odborní zamestnanci a to v čase, kedy to najlepšie vyhovuje Vašim podmienkam a možnostiam.

Inštaláciou nábytku naše služby nekončia - v prípade záujmu ponúkame aj údržbu a servis pre zachovanie čo najdlhšej funkčnosti a bezchybnosti našej produkcie.